Pakalpojumi

Piedāvājam pajūgu izbraucienus -ratos, droškā, puskarietē, kamanās, vizināšanos zirga mugurā.

Vizināšanās zirga mugurā saimniecībā, vedot pie rokas pavadā – 15 EUR/h vai 8 eiro/30 min

Pamatiemaņu apgūšana zirga vadībā ierobežotā laukuma – 15 EUR/h (pastāvīgiem apmeklētājiem tiek piemērota atlaide)

Izbrauciens pajūgā saimniecībā uz vietas – 20 EUR/30min

Izbraucot ar drošku uz pasākumiem – 80 EUR/h (sākot ar otro stundu tiek piemērota atlaide)

Izbraucot ar puskarieti uz pasākumiem – 100 EUR/h (sākot ar otro stundu tiek piemērota atlaide)

*Izbraucot uz pasākumiem tālāk par 20 km no saimniecības+transporta izmaksas 0,50 eiro par km*

Saimniecībā piedāvājumā, pēc pieprasījuma, ir garšīgs lauku piens, biezpiens, sviests, siers. Kazu slaukšanas sezonā ir iespēja pagaršot kazu pienu. Ir arī truši. Kā arī dabīgais mēslojums, virca. Visu var sarunāt iepriekš sazinoties pa telefonu.